iPod touch - Visa, dela och skriva ut

background image

Visa, dela och skriva ut

Bilderna och videorna du tar med Kamera sparas i albumet Kamerarulle.
Så här visar du albumet Kamerarulle: Dra snabbt från vänster till höger, eller tryck på miniatyren
i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Du kan även visa albumet Kamerarulle i programmet
Bilder.
Om du vill ta fler bilder eller videor trycker du på .

Om du har aktiverat Bildström i Inställningar > iCloud visas även nya bilder i Bildström-albumet.
De strömmas också till alla dina andra iOS-enheter och datorer. Se ”iCloud” på sidan 16.

Du hittar mer information om att visa och dela bilder och videor i ”Dela bilder och videor” på
sidan 58 och ”Överföra bilder och videor till datorn” på sidan 55.

Visa eller gömma reglagen
medan en helskärmsbild eller
helskärmsvideo visas

Tryck på skärmen.

Skicka en bild eller en video via
e-post eller textmeddelande

Tryck på

.

Twittra en bild

Visa bilden i helskärmsläge, tryck på

och tryck sedan på Tweet. Du

måste vara inloggad på ditt Twitter-konto. Öppna Inställningar > Twitter.
Om du vill infoga din plats trycker du på Lägg till plats.

Skriva ut en bild

Tryck på

. Se ”Utskrifter” på sidan 27.

Ta bort en bild eller en video

Tryck på .

54

Kapitel 8

Kamera