iPod touch - Spela upp videor

background image

eller

. Eller tryck två gånger på videon.

Pausa eller fortsätt uppspelningen

Tryck på eller .

Börja om från början

Om videon innehåller kapitel drar du uppspelningshuvudet åt vänster längs
rullningslisten så långt som möjligt. Om det inte finns några kapitel trycker
du på . Om mindre än 5 sekunder av videon har spelats upp öppnas den
föregående videon i biblioteket.

Hoppa till ett specifikt kapitel

Tryck på och välj ett kapitel. (Inte alltid tillgänglig.)

Hoppa till nästa kapitel

Tryck på . (Inte alltid tillgänglig.)

Hoppa till föregående kapitel

Tryck på . Om mindre än 5 sekunder av videon har spelats upp öppnas
den föregående videon i biblioteket. (Inte alltid tillgänglig.)

44

background image

Snabbspola framåt eller bakåt

Håll ned eller .

Sluta visa en video

Tryck på Klar.

Välja ett annat språk för ljudet (om
tillgängligt)

Tryck på och välj sedan ett språk från listan Ljud.

Visa eller gömma undertexter (om
tillgängligt)

Tryck på och välj sedan ett språk eller Av från listan Undertexter.

Visa eller gömma dold textning
(om tillgängligt)

Öppna Inställningar > Video.