iPod touch - Konvertera videor för iPod touch

background image

Konvertera videor för iPod touch

Du kan överföra andra videor än de du köpt från iTunes Store till iPod touch, t.ex. videor du skapat
själv i iMovie på en Mac eller videor du hämtat på Internet och sedan lagt till i iTunes. Om du
försöker lägga till en video från iTunes till iPod touch och du får ett meddelande om att videon
inte kan spelas på iPod touch kan du konvertera videon.
Så här konverterar du en video så att den fungerar med iPod touch: Markera videon i
iTunes-biblioteket och välj Avancerat > Skapa version för iPod eller iPhone. Överför sedan den
konverterade videon till iPod touch.

47

Kapitel 5

Videor