iPod touch - Lägga till musik och ljud

background image

Lägga till musik och ljud

Så här får du musik och annat ljudinnehåll till iPod touch:

Köp och hämta innehåll från iTunes Store på iPod touch. Se kapitel

Â

24, ”iTunes Store,” på

sidan 99. Du kan även gå till iTunes Store från Musik genom att trycka på affärsknappen medan
du bläddrar.
Använd automatiska hämtningar om du automatiskt vill hämta ny musik som du har köpt från

Â

dina andra iOS-enheter och datorer Se ”iCloud” på sidan 16.
Synkronisera med iTunes på datorn. Du kan synkronisera alla dina media eller välja särskilda

Â

låtar och andra objekt. Se ”Synkronisera med iTunes” på sidan 17.
Använd iTunes-matchning till att lagra ditt musikbibliotek i iCloud så att du kommer åt det från

Â

alla dina iOS-enheter och datorer. Se ”iTunes-matchning” på sidan 41.