iPod touch - Trippelklicka på hemknappen

background image

Trippelklicka på hemknappen

Med en trippelklickning på hemknappen aktiverar och avaktiverar du enkelt vissa av
hjälpmedelsfunktionerna genom att snabbt trycka på hemknappen tre gånger. Du kan ange att
ett trippelklick på hemknappen ska aktivera eller inaktivera VoiceOver eller vitt på svart, eller visa
alternativen för att göra följande:

Aktivera eller avaktivera VoiceOver

Â

Aktivera eller avaktivera vitt på svart

Â

Aktivera eller avaktivera Zoom

Â

Trippelklickning på hemknappen är avaktiverat som förval.
Så här ställer du in funktionen för trippelklickning på hemknappen: Öppna Inställningar >
Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka Hem och välj sedan önskad funktion.

Zooma

Du kan zooma in och ut i enskilda objekt i många iPod touch-program. Du kan exempelvis
dubbeltrycka eller föra isär två fingrar i kolumner på webbsidor i Safari.

Zoom är en särskild hjälpmedelsfunktion som du använder till att förstora hela skärmen i vilket
program som helst, så att du kan se det som visas på skärmen.

När du använder Zoom med ett trådlöst Apple-tangentbord (se ”Använda ett Apple Wireless
Keyboard” på sidan 27) s¨följer skärmbilden inmatningspunkten så att den alltid är centrerad på
skärmen.
Så här slår du på eller av Zoom: Öppna Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom. Du kan
också använda trippelklickning på hemknappen. Se ”Trippelklicka på hemknappen” på sidan 136.

Obs! Det går inte att använda VoiceOver och Zoom samtidigt.