iPod touch - Bakgrundsbild

background image

Bakgrundsbild

Med bakgrundsbildsinställningarna kan du välja en bild eller ett foto som bakgrund på
låsskärmen eller hemskärmen. Se ”Ändra bakgrundsbilden” på sidan 24.