iPod touch - Visa trafikinformation

background image

Visa trafikinformation

Du kan visa trafikförhållanden för större gator och vägar på kartan.
Så här visar eller gömmer du trafikinformation: Tryck på och sedan på Visa trafik eller Göm
trafik.

Gator och vägar är färgkodade efter trafikflödet:

Grå – inga data finns tillgängliga

Â

Grön – den angivna hastighetsbegränsningen

Â

Gul – långsammare än den angivna hastighetsbegränsningen

Â

Röd – start och stopp

Â

Trafikförhållanden är inte tillgängliga i alla områden.

89

Kapitel 18

Kartor