iPod touch - Logga in på Game Center

background image

Logga in på Game Center

Så här loggar du in: Öppna Game Center. Om ditt användarnamn och bild visas överst på
skärmen är du redan inloggad. I annat fall anger du ditt Apple-ID och lösenord och trycker sedan
på Logga in. Du kan även trycka på Skapa nytt konto om du vill skapa ett nytt Apple-ID.

60

background image

Lägga till en bild

Tryck på bilden bredvid ditt namn.

Ange din status

Tryck på Jag, tryck på statusfältet och ange sedan din status.

Visa dina kontoinställningar

Tryck på Jag, tryck på kontobannern och sedan på Visa konto.

Logga ut

Tryck på Jag, tryck på kontobannern och tryck sedan på Logga ut. Du
behöver inte logga ut varje gång du avslutar Game Center.