iPod touch - Vietnamesiska

background image

Vietnamesiska

Håll fingret på ett tecken så ser du tillgängliga diakritiska tecken. Dra fingret till det du vill
använda.

Du kan också använda följande tangentsekvenser för att skriva diakritiska tecken:

aa—â

Â

aw—

Â

ă

as—á

Â

af—à

Â

ar—

Â

ax—ã

Â

aj—

Â

dd—

Â

đ

ee—ê

Â

oo—ô

Â

ow—

Â

ơ

w—

Â

ư

142

Bilaga A

Utländska tangentbord