iPod touch - Przycinanie wideo

background image

Można przycinać klatki na początku i na końcu nagrania wideo lub dowolnego innego pliku
wideo znajdującego się w albumie Rolka z aparatu. Dokonane zmiany mogą zostać zachowane
jako nowy klip wideo lub zastąpić oryginał.
Przycinanie wideo: Stuknij w ekran podczas wyświetlania wideo, aby pokazać narzędzia.
Przeciągnij dowolny koniec podglądu klatek na dole wideo, a następnie stuknij w Przytnij.

Ważne:

Jeśli wybierzesz przycięcie oryginału, odrzucone klatki zostaną trwale usunięte

z nagrania wideo. Jeśli wybierzesz zachowanie jako nowego klipu, w albumie Rolka z aparatu
utworzony zostanie nowy (przycięty) klip wideo, natomiast oryginalny materiał pozostanie
niezmieniony.