iPod touch - Ustawianie zegara usypiania

background image

Ustawianie zegara usypiania

Na iPodzie touch można ustawić odtwarzanie wideo lub muzyki po upływie określonego czasu.
Usypianie po odliczeniu: Stuknij w Zegar na ekranie początkowym, następnie stuknij
w Minutnik na dole ekranu i ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w Po odliczeniu i wybierz Uśpij
iPoda, stuknij w Ustaw, a następnie stuknij w Start, aby uruchomić odliczanie.
Po upływie ustawionego czasu iPod touch zatrzymuje odtwarzanie muzyki lub wideo, zamyka
wszelkie otwarte programy, a następnie się blokuje.