iPod touch - Genius

background image

Po rozpoczęciu subskrypcji iTunes dodaje do iCloud Twoją muzykę, listy utworów i miksy
Genius. Twoje utwory, które odpowiadają muzyce znajdującej się w iTunes Store, zostają
automatycznie udostępnione w iCloud. Pozostałe utwory zostaną przesłane. Dopasowane
utwory można pobrać i odtwarzać z jakością iTunes Plus (256 kb/s AAC, bez DRM), nawet jeśli
jakość Twoich utworów była niższa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.apple.com/pl/
icloud/features.

Włączanie iTunes Match

Wybierz Ustawienia > Muzyka.
Włączenie funkcji iTunes Match powoduje usunięcie zsynchronizowanej
muzyki z iPoda touch oraz wyłączenie miksów Genius i list utworów
Genius.

Genius

Lista utworów Genius to zestaw utworów z Twojej biblioteki, które świetnie do siebie pasują.
Listy utworów Genius można tworzyć w iTunes, a następnie synchronizować je z iPodem touch.
Listy utworów Genius można także tworzyć i zachowywać bezpośrednio na iPodzie touch.

Miks Genius to wybór utworów muzycznych podobnego typu, tworzony ponownie w bibliotece
przy każdym odtwarzaniu.

Aby używać funkcji Genius na iPodzie touch, najpierw włącz tę funkcję w iTunes, a następnie
zsynchronizuj iPoda touch z iTunes. Miksy Genius synchronizowane są automatycznie, chyba że
włączone jest ręczne zarządzanie muzyką — wówczas można wybrać, które miksy mają zostać
zsynchronizowane. Genius jest usługą darmową, wymaga jednak posiadania Apple ID.

Podczas synchronizowania miksów Genius iTunes może dodać do urządzenia utwory, które nie
zostały wskazane do zsynchronizowania.

42

Rozdział 4

Muzyka