iPod touch - Wyszukiwanie

background image

Wyszukiwanie na iPodzie touch: Na ekranie początkowym przesuń palec w prawo lub naciśnij
przycisk Początek , a następnie stuknij w polu wyszukiwania. Aby powrócić do ekranu
początkowego, na ekranie wyszukiwania przesuń palec w lewo lub naciśnij ponownie przycisk
Początek .

Rzeczy wyszukiwane na iPodzie touch:

Kontakty — imiona, nazwiska i nazwy firm

Â

Mail — pola do, od i temat na wszystkich kontach (ale nie treść wiadomości)

Â

Kalendarz — tytuły wydarzeń, zaproszeni i miejsca (ale nie notatki)

Â

Muzyka — nazwy utworów, artystów i albumów

Â

Wideo — tytuły podcastów i wideo

Â

Wiadomości — imiona nadawców i odbiorców oraz treść wiadomości

Â

Notatki — treść notatek

Â

Wyszukiwarka znajduje także nazwy wszystkich programów zainstalowanych na iPodzie touch,
jeśli więc używasz wielu programów, możesz jej użyć do szybkiego ich uruchamiania.

Otwieranie programu za pomocą
wyszukiwania

Wpisz nazwę programu i stuknij w nią, aby otworzyć program
bezpośrednio z wyników wyszukiwania.

W ustawieniach wyszukiwania Spotlight można wybrać rzeczy, które mają być przeszukiwane
oraz ustawić kolejność wyświetlania wyników. Zobacz „Wyszukiwanie Spotlight“ na stronie 116.