iPod touch - Czyszczenie iPoda touch

background image

Czyszczenie iPoda touch

Jeśli iPod touch zetknie się z jakąkolwiek substancją mogącą spowodować zabrudzenia, np.
taką jak tusz, farba do włosów, kosmetyki, błoto, jedzenie, oliwa czy płyn do opalania, należy go
od razu wyczyścić. Aby wyczyścić iPoda touch, należy odłączyć od niego wszystkie przewody
oraz wyłączyć iPoda touch, naciskając i przytrzymując przycisk Włącz/Wyłącz oraz przesuwając
wyświetlony wówczas suwak. Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej i pozbawionej
włókien szmatki. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza urządzenia. Do czyszczenia
iPoda touch nie można używać płynów do mycia szyb ani innych środków czystości, aerozoli,
rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania. Przecieranie ekranu
szorstkim materiałem może spowodować zarysowanie szkła.

Aby uzyskać więcej informacji o obsłudze iPoda touch, zobacz iPod touch — Ważne informacje o
produkcie
pod adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/ipodtouch/.