iPod touch - Usuwanie programów

background image

Programy pochodzące z App Store można usuwać z urządzenia. Usunięcie programu powoduje
również usunięcie powiązanych z nim danych.
Usuwanie programów pochodzących z App Store: Dotknij dowolnej ikony na ekranie
początkowym i przytrzymaj ją, aż wszystkie ikony zaczną drżeć, a następnie stuknij w . Po
zakończeniu usuwania programów naciśnij przycisk Początek .

Informacje o wymazywaniu wszystkich programów, danych i ustawień można znaleźć w sekcji
„Wymazywanie całej zawartości i ustawień” w na stronie 118.

Każdy program kupiony w App Store można w dowolnym momencie pobrać ponownie bez
dodatkowych opłat.

Pobieranie usuniętego programu

W App Store stuknij w Updates (Uaktualnienia), a następnie stuknij w
Purchased (Kupione). Stuknij w program, a następnie stuknij w Install
(Instaluj).

109

Rozdział 25

App Store