iPod touch - Konfigurowanie konta pocztowego i innych

background image

Konfigurowanie konta pocztowego i innych

iPod touch współpracuje z MobileMe, Microsoft Exchange oraz wieloma innymi popularnymi
usługami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie z poczty, kontaktów i kalendarzy. Jeśli
nie masz jeszcze konta pocztowego, możesz skonfigurować bezpłatne konto iCloud podczas
konfigurowania iPoda touch, wybierając Ustawienia > iCloud.
Konfigurowanie konta iCloud: Wybierz Ustawienia > iCloud.
Konfigurowanie innego konta: Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne.

Aby uzyskać więcej informacji o iCloud, zobacz „iCloud“ na stronie 16.

Jeśli Twoja firma lub organizacja obsługuje taką funkcję, możesz dodawać kontakty za pomocą
konta LDAP lub CardDAV. Zobacz „Synchronizowanie kontaktów“ na stronie 120.

Możesz dodać konto kalendarza CalDAV. Zobacz „Konta i ustawienia kalendarza“ na stronie 82.

Możesz subskrybować kalendarze iCal (.ics) lub importować je z programu Mail. Zobacz
„Subskrybowanie kalendarzy“ i „Importowanie wydarzeń kalendarza z programu Mail“ na
stronie 82.