iPod touch - Konfigurowanie iPoda touch

background image

Konfigurowanie iPoda touch

Aby skonfigurować i aktywować iPoda touch, wystarczy go włączyć i wykonywać instrukcje
wyświetlane na ekranie, które przeprowadzą użytkownika przez proces konfiguracji, w tym:

Połączenie z siecią Wi-Fi

Â

Zalogowanie się przy użyciu Apple ID lub utworzenie nowego

Â

Skonfigurowanie iCloud

Â

13

background image

Włączenie zalecanych funkcji, np. Usługi lokalizacji czy Znajdź mój iPod

Â

Aktywowanie iPoda touch

Â

Podczas konfiguracji można też odtworzyć archiwum z iCloud lub kopię zapasową z iTunes.

Aktywacji można dokonać przez sieć Wi-Fi. Jeśli nie masz dostępu do sieci Wi-Fi, możesz
podłączyć iPoda touch to komputera i przeprowadzić aktywację przy użyciu iTunes.