iPod touch - Pokazywanie informacji o ruchu drogowym

background image

Pokazywanie informacji o ruchu drogowym

Na mapie można wyświetlać informacje o natężeniu ruchu drogowego na ważniejszych ulicach
i autostradach.
Pokazywanie lub ukrywanie informacji o ruchu drogowym: Stuknij w , a następnie stuknij
w Pokaż natężenie ruchu lub Ukryj natężenie ruchu.

Ulice i autostrady oznaczane są kolorami wskazującymi natężenie ruchu drogowego:

Szary — brak dostępnych danych

Â

Zielony — ruch zgodny z określonym limitem prędkości

Â

Żółty — ruch wolniejszy niż określony limit prędkości

Â

Czerwony — brak płynności ruchu

Â

Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne we wszystkich regionach.

91

Rozdział 18

Mapy