iPod touch - Przeglądanie kalendarzy

background image

Przeglądanie kalendarzy

Kalendarze można przeglądać pojedynczo lub połączyć je w jeden, co ułatwia jednoczesne
zarządzanie kalendarzami służbowymi i prywatnymi.

Dodawanie wydarzenia.

W dniach oznaczonych

kropkami są zaplanowane

wydarzenia.

Przechodzenie do

dnia dzisiejszego.

Przełączanie

widoków.

Odpowiadanie na

zaproszenie w kalendarzu.

Wydarzenia w

wybranym dniu.

Zmiana widoku: Stuknij w Lista, Dzień lub Miesiąc. Aby wyświetlić tydzień, obróć iPoda touch
bokiem.

W widoku dnia przesuń palcem energicznie w lewo lub w prawo, aby przechodzić między
kolejnymi datami.

80

background image

Wyświetlanie kalendarza urodzin

Stuknij w Kalendarze, a następnie stuknij w Urodziny, aby w wydarzeniach
uwzględnić urodziny z listy Kontakty.

Wyświetlanie szczegółów
wydarzenia

Stuknij w wydarzenie. Możesz stuknąć w informacje o wydarzeniu, aby
uzyskać więcej szczegółów. Jeśli, na przykład, określony został adres
lokalizacji, stuknij w niego, aby otworzyć Mapy.

Edytowanie i usuwanie kalendarza Stuknij w Kalendarze, a następnie stuknij w Edycja.

Wybieranie kalendarzy do
wyświetlenia

Stuknij w Kalendarze, a następnie zaznacz kalendarze, które chcesz
przeglądać. Wydarzenia ze wszystkich zaznaczonych kalendarzy
wyświetlane są na iPodzie touch w jednym kalendarzu.