iPod touch - Wyszukiwanie przypomnień

background image

Można szybko znajdować oczekujące lub wykonane przypomnienia. Przypomnienia są
wyszukiwane według nazwy
Wyszukiwanie przypomnień w widoku daty: Stuknij w , a następnie stuknij w Szukaj
przypomnień i wprowadź szukaną frazę.
Wyszukiwanie przypomnień w widoku listy: Stuknij w , a następnie stuknij w Szukaj
przypomnień i wprowadź szukaną frazę.

Przypomnienia można wyszukiwać także z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie
Spotlight“ na stronie 116.

73

Rozdział 12

Przypomnienia