iPod touch - Temperatura pracy iPoda touch

background image

Temperatura pracy iPoda touch

Jeśli temperatura wewnątrz iPoda touch przekracza normalne temperatury pracy, następuje
próba jej uregulowania i mogą wystąpić następujące objawy:

iPod touch przestaje się ładować.

Â

Ekran zostaje wygaszony.

Â

Wyświetlone zostaje ostrzeżenie o wysokiej temperaturze.

Â

154

Dodatek B

Wsparcie i inne informacje

background image

Ważne:

Gdy wyświetlany jest ekran ostrzeżenia o wysokiej temperaturze, z iPoda touch nie

można korzystać. Jeśli iPod touch nie może wyregulować swojej temperatury wewnętrznej,
przechodzi w tryb głębokiego snu, w którym pozostaje do momentu ochłodzenia. Przed próbą
ponownego używania iPoda touch przenieś go w chłodniejsze miejsce i zaczekaj kilka minut.

155

Dodatek B

Wsparcie i inne informacje

background image

Apple Inc.

K

© 2012 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort
Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder,
iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch,
iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS X, Numbers,
Pages, Safari, Spotlight i Time Capsule są znakami towarowymi
Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.

AirPrint, iMessage, logo Made for iPod i Multi-Touch są
znakami towarowymi Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store oraz
MobileMe to znaki usługi Apple Inc., zastrzeżone w USA
i innych krajach.

App Store, iBookstore i iTunes Match to znaki usług Apple Inc.

IOS to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy
należący do firmy Cisco w USA i innych krajach, używany na
podstawie licencji.

Ping jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
Karsten Manufacturing Corporation, a jego użycie w USA jest
przedmiotem licencji.

NIKE i wzór Swoosh są znakami towarowymi firmy NIKE, Inc.
i jej podmiotów zależnych — i są używane na podstawie
licencji.

Słowo i znak Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe
Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. jest
przedmiotem licencji.

Adobe i Photoshop to znaki towarowe firmy Adobe Systems
Incorporated, zarejestrowane w USA i innych krajach.

Nazwy innych firm i produktów wymienione tutaj mogą być
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Dane map © 2010 Google.

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie
w celach informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją.
Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie
lub stosowanie tych produktów. Wszelkie porozumienia
i gwarancje (o ile zostały udzielone) są zawierane między
sprzedającym i użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań,
aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne.
Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

PL019-2268/2012-02