iPod touch - Język japoński

background image

Język japoński

Znaki pisma japońskiego można wprowadzać za pomocą klawiatur Romaji lub Kana. Można
również wprowadzać emotikony.

Wprowadzanie japońskich znaków kana

Za pomocą klawiatury kana możesz wpisywać sylaby. Gdy stukniesz w klawisz ze strzałką,
możesz wybrać dodatkową sylabę lub słowo w oknie.

Wprowadzanie japońskiej transkrypcji romaji

Wpisuj sylaby, używając klawiatury romaji. Wzdłuż górnej krawędzi klawiatury będą pojawiały
się alternatywne propozycje. Stuknij w propozycję, aby ją wprowadzić. Gdy stukniesz w klawisz
ze strzałką, możesz wybrać dodatkową sylabę lub słowo w oknie.

Wprowadzanie emotikon

Jeśli używasz japońskiej klawiatury kana, stuknij w klawisz ^_^.

Jeśli używasz japońskiej klawiatury romaji (japoński układ QWERTY), stuknij w klawisz liczb ,
a następnie w klawisz ^_^.

Jeśli używasz chińskiej klawiatury pinyin (uproszczonej lub tradycyjnej) lub zhuyin (tradycyjnej),
stuknij w klawisz symboli , a następnie w klawisz ^_^.

147

Dodatek A

Klawiatury narodowe