iPod touch - Język chiński

background image

Język chiński

Dostępne są klawiatury udostępniające różne sposoby wprowadzania pisma chińskiego, w tym
pinyin, cangjie, wubihua i zhuyin. Istnieje również możliwość „rysowania” chińskich znaków
palcem na ekranie.

145

background image

Wpisywanie w systemie pinyin

Za pomocą klawiatury QWERTY można wprowadzać transkrypcję pinyin w systemie
uproszczonym i tradycyjnym. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania.
Możesz wybrać proponowany znak stuknięciem lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej
propozycji.

Gdy nadal będziesz wpisywać znaki pinyin bez odstępów, na ekranie zaczną pojawiać się
propozycje zdań.

Wpisywanie w systemie cangjie

Chińskie znaki można tworzyć, stukając w klawisze ze znakami składowymi Cangjie.
Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Stuknij w znak, aby go wybrać, lub
kontynuuj wpisywanie kolejnych składników (do pięciu), aby zobaczyć więcej opcji.

Wpisywanie w systemie wubihua

Chińskie znaki można tworzyć za pomocą kresek (maks. 5) wpisywanych w prawidłowej
kolejności: pozioma, pionowa, opadająca w lewo, opadająca w prawo i hak. Na przykład, chiński
znak 圈 (koło) powinien zaczynać się od kreski pionowej: 丨.

Podczas pisania pojawiać się będą proponowane chińskie znaki. Najczęściej używane znaki
pojawią się jako pierwsze. Gdy zobaczysz znak, którego chcesz użyć, stuknij w niego.

Jeśli nie znasz prawidłowej kreski, wprowadź gwiazdkę (*). Aby zobaczyć więcej możliwych
znaków, wpisz inną kreskę lub przewiń listę.

Stuknij w klawisz 匹配, aby zobaczyć tylko znaki dokładnie odpowiadające wprowadzonym
kreskom.

Wpisywanie w systemie zhuyin

Znaki zhuyin wprowadza się za pomocą klawiatury. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco,
podczas pisania. Możesz wybrać proponowany znak, stukając w niego, lub kontynuować
pisanie, aby zobaczyć więcej propozycji. Po wprowadzeniu pierwszej litery klawiatura
automatycznie się zmienia, pokazując kolejne.

Gdy nadal będziesz wprowadzać znaki zhuyin bez odstępów, na ekranie zaczną pojawiać się
propozycje zdań.

146

Dodatek A

Klawiatury narodowe

background image

Rysowanie chińskich znaków

Po włączeniu uproszczonego lub tradycyjnego chińskiego pisma odręcznego możesz
wprowadzać chińskie znaki palcem bezpośrednio na ekranie. iPod touch rozpoznaje kontury
i pokazuje pasujące znaki na liście. Pierwszy znak od góry to ten, który pasuje najbardziej. Po
wybraniu znaku na liście pojawią się również znaki najczęściej używane po nim.

Gładzik

Niektóre złożone znaki, np. 鱲 (część nazwy międzynarodowego portu lotniczego w
Hongkongu), 𨋢 (winda) czy 㗎 (partykuła używana w dialekcie kantońskim), mogą być
wpisywane przez wprowadzenie kolejno po sobie dwóch znaków składowych. Stuknij w ten
znak, aby zastąpić nim wpisane wcześniej znaki.

Znaki rzymskie również są rozpoznawane.

Konwertowanie między chińskim uproszczonym a chińskim tradycyjnym

Zaznacz znak lub znaki, które chcesz zamienić, a następnie stuknij w Zastąp. Zobacz „Edytowanie
tekstu“ na stronie 26.