iPod touch - Sikkerhetskopiere iPod touch

background image

Sikkerhetskopiere iPod touch

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å sikkerhetskopiere iPod touch automatisk. Hvis du
velger automatisk sikkerhetskopiering ved hjelp av iCloud, kan du ikke i tillegg automatisk
sikkerhetskopiere til datamaskinen ved hjelp av iTunes, men du kan bruke iTunes til å
sikkerhetskopiere til datamaskinen manuelt.

Sikkerhetskopiere med iCloud

iCloud sikkerhetskopierer iPod touch automatisk hver dag over en Wi-Fi-forbindelse når enheten
er tilkoblet en strømkilde og er låst. Dato og klokkeslett for siste sikkerhetskopi vises nederst på
Lagre og sikkerhetskopiere-skjermen. iCloud sikkerhetskopierer:

Musikk, TV-programmer, programmer og bøker du har kjøpt*

Â

Bilder og videoer i Kamerarull

Â

Innstillinger for iPod touch

Â

programdata

Â

Programorganisering og Hjem-skjerm

Â

Meldinger

Â

142

background image

Merk: Kjøpt musikk sikkerhetskopieres ikke i alle land og TV-programmer er ikke tilgjengelige i
alle land.

Hvis du ikke aktiverte iCloud-sikkerhetskopiering første gang du klargjorde iPod touch, kan du slå
det på i iCloud-innstillinger.

Slå på iCloud-sikkerhetskopiering

Velg Innstillinger > iCloud, og logg på med Apple-ID og passord, hvis
det kreves. Velg Lagre og sikkerhetskopiere, og slå deretter på iCloud-
sikkerhetskopi.

Sikkerhetskopier umiddelbart

Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på
Sikkerhetskopier nå.

Administrer sikkerhetskopiene dine Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på

Administrer lagring. Trykk på navnet til din iPod touch.

Slå Kamerarull-sikkerhetskopiering
på eller av

Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på
Administrer lagring. Trykk på navnet til din iPod touch, og slå Kamerarull-
sikkerhetskopiering på eller av.

Vis enhetene som
sikkerhetskopieres

Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere > Administrer
lagring.

Stopp iCloud-sikkerhetskopier

Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere > Sikkerhetskopi,
og slå av iCloud-sikkerhetskopi.

Musikk som ikke er kjøpt i iTunes, sikkerhetskopieres ikke i iCloud. Bruk iTunes til å
sikkerhetskopiere og gjenopprette slikt innhold. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Viktig:

Sikkerhetskopiering for kjøpt musikk eller kjøpte TV-programmer er ikke tilgjengelig i alle

områder. Tidligere kjøp kan være utilgjengelige hvis de ikke lenger finnes i iTunes Store, App Store
eller iBookstore.

Kjøpt innhold, i tillegg til Bildestrøm-innhold, regnes ikke med i de 5 GB med gratis iCloud-
lagringsplass.

Sikkerhetskopiere med iTunes

iTunes oppretter en sikkerhetskopi av bilder i Kamerarull- eller Arkiverte bilder-albumet, samt
tekstmeldinger, notater, samtalelogg, kontaktfavoritter, lydinnstillinger og annet. Mediefiler, for
eksempel sanger, og enkelte bilder sikkerhetskopieres ikke, men kan gjenopprettes gjennom
synkronisering med iTunes.

Når du kobler iPod touch til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, oppretter iTunes en
sikkerhetskopi hver gang du:

Â

Synkroniserer med iTunes: iTunes synkroniserer med iPod touch hver gang du kobler iPod touch
til datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18. iTunes vil ikke automatisk
sikkerhetskopiere iPod touch med en datamaskin som ikke er konfigurert til å synkroniseres
med den.

Â

Oppdater eller gjenopprett iPod touch: iTunes sikkerhetskopierer automatisk iPod touch før
oppdatering og gjenoppretting.

iTunes kan også kryptere iPod touch-sikkerhetskopier for å sikre dataene dine.
Krypter iPod touch-sikkerhetskopier: Marker «Krypter iPod touch-sikkerhetskopi» i Oversikt-
panelet i iTunes.
Gjenopprett iPod touch-filer og innstillinger: Koble iPod touch til datamaskinen du vanligvis
synkroniserer med, velg iPod touch i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

143

Tillegg B

Support og annen informasjon

background image

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetskopier, blant annet om innstillingene
og informasjonen som arkiveres i en sikkerhetskopi, går du til support.apple.com/kb/
HT1766?viewlocale=no_NO.

Fjerne en iTunes-sikkerhetskopi

Du kan fjerne en iPod touch-sikkerhetskopi fra listen med sikkerhetskopier i iTunes. Dette er
praktisk hvis du for eksempel har laget en sikkerhetskopi på en annen datamaskin.

Fjern en sikkerhetskopi:

1

Åpne iTunes-valg i iTunes.

Â

Mac: Velg iTunes > Valg.

Â

Windows: Velg Rediger > Valg.

2

Klikk på Enheter (du trenger ikke å koble til iPod touch).

3

Marker sikkerhetskopien du vil fjerne, og klikk deretter på Slett sikkerhetskopi.

4

Klikk på Slett for å bekrefte at du vil fjerne den markerte sikkerhetskopien, og klikk på OK.