iPod touch - Informasjon om sikkerhet, programvare og service

background image

Informasjon om sikkerhet, programvare og service

Denne tabellen viser hvor du finner mer informasjon om iPod touch-relatert
sikkerhetsprogramvare og service.

Hvis du vil vite mer om

Gjør du følgende

Hvordan du bruker iPod touch på en sikker måte

Du finner oppdatert informasjon om sikkerhet og
regelverk i Viktig produktinformasjon
www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.

iPod touch-service og -support, tips, forumer og
Apple-programvarenedlastinger

Gå til www.apple.com/no/support/ipodtouch.

Siste nytt om iPod touch

Gå til www.apple.com/no/ipodtouch.

Bruk av iCloud

Gå til www.apple.com/no/support/icloud.

Bruk av iTunes

Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Hvis du vil se
en iTunes-opplæringsvideo (det er mulig at dette ikke er
tilgjengelig i alle områder), går du til www.apple.com/
no/support/itunes.

Hvordan du oppretter en Apple-ID

Gå til appleid.apple.com/no.

Bruke iPhoto i OS X

Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto-hjelp.

Bruke Adressebok i OS X

Åpne Adressebok, og velg Hjelp > Adressebok-hjelp.

Bruke iCal i OS X

Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal-hjelp.

Microsoft Outlook, Windows Address Book eller Adobe
Photoshop Elements

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med disse
programmene.

Garantiservice

Først følger du rådene i denne håndboken og ressurser
på Internett. Deretter går du til www.apple.com/no/
support eller leser Viktig produktinformasjon på www.
apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.

Batteribytteservice

Gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html.

145

Tillegg B

Support og annen informasjon