iPod touch - Vietnamesisk

background image

Vietnamesisk

Hold nede på et tegn for å vise diakritiske tegn, og før fingeren langs skjermen for å velge tegnet
du vil bruke.

Du kan også trykke på følgende taster for å sette inn bokstaver med diakritiske tegn:

aa—â

Â

aw—

Â

ă

as—á

Â

af—à

Â

ar—

Â

ax—ã

Â

aj—

Â

dd—

Â

đ

ee—ê

Â

oo—ô

Â

ow—

Â

ơ

w—

Â

ư

141

Tillegg A

Internasjonale tastaturer