iPod touch - Trippelklikk på Hjem

background image

Trippelklikk på Hjem

Med funksjonen Trippelklikk på Hjem kan du slå av eller på noen av Tilgjengelighet-funksjonene
når du trykker på Hjem-knappen raskt tre ganger. Du kan angi at Trippelklikk på Hjem skal slå
VoiceOver på eller av, slå Hvitt på svart på eller av eller vise valg for å:

Slå VoiceOver på eller av

Â

Slå Hvitt på svart på eller av

Â

Slå zooming på eller av

Â

134

Kapittel 30

Tilgjengelighet

background image

Standardinnstillingen er at Trippelklikk på Hjem er slått av.
Angi funksjon for Trippelklikk på Hjem: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet >
Trippelklikk på Hjem, og velg funksjonen du vil bruke.

Zoom

I mange av programmene på iPod touch kan du zoome inn og ut på bestemte elementer. Du kan
for eksempel dobbelttrykke eller bruke knipebevegelsen for å forstørre kolonner på nettsteder i
Safari.

Zooming er også en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre hele skjermen i
programmet som brukes, slik at du kan se hva som er på skjermen.

Når du bruker zoom sammen med et Apple Wireless Keyboard (se «Bruke et Apple Wireless
Keyboard» på side 27), følger skjermbildet innsettingspunktet, slik at det alltid er midt på
skjermen.
Slå zooming av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom. Bruk eventuelt
Trippelklikk på Hjem. Les «Trippelklikk på Hjem» på side 134.

Merk: VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.