iPod touch - Talekontroll

background image

Talekontroll

Med Talekontroll (iPod touch tredje generasjon eller nyere) kan du styre avspillingen av iPod-
musikk ved hjelp av talekommandoer. Les «Bruke Talekontroll med musikk» på side 40.