iPod touch - Les opp markering

background image

Les opp markering

Selv om VoiceOver er slått av, kan du få iPod touch til å lese opp tekst som du markerer.

135

Kapittel 30

Tilgjengelighet

background image

Slå på Les opp markering og juster talehastigheten: Velg Innstillinger > Generelt >
Tilgjengelighet > Les opp markering.

Få tekst lest opp

Marker teksten, og trykk deretter på Les opp.