iPod touch - Søke

background image

Søke

Du kan søke i mange av programmene på iPod touch, inkludert Mail, Kalender, Musikk, Videoer,
Notater, Meldinger og Kontakter. Du kan søke i enkeltprogrammer, eller bruke Søk for å søke i alle
programmene samtidig.

Søk på iPod touch: Fra første Hjem-skjerm blar du til høyre eller trykker på Hjem-knappen .
Deretter trykker du på søkefeltet. Fra Søk-siden blar du til venstre eller trykker på Hjem-knappen

for å gå tilbake til hovedsiden for Hjem-skjermen.

iPod touch søker i:

Kontakter – fornavn, etternavn og navn på firmaer

Â

Mail – Til-, Fra- og Emne-feltene i alle kontoer (men ikke i teksten i meldingene)

Â

Kalender – hendelsestitler, navn på inviterte og steder (men ikke i notater)

Â

Musikk – navn på sanger, artister og albumer

Â

Videoer – titler på podcaster og videoer

Â

Meldinger – navn og tekst i meldinger

Â

Notater – tekst i notater

Â

28

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Søkefunksjonen søker også i navnene på innebygde og installerte programmer på iPod touch, så
hvis du har mange programmer, kan du bruke Søk for å finne og åpne programmer.

Åpne et program fra søkesiden

Skriv inn navnet på programmet, og trykk på navnet for å åpne
programmet direkte fra søkeresultatene.

Bruk innstillingen Spotlight-søk for å angi hvilket innhold det skal søkes i, og i hvilken rekkefølge
resultatene skal vises. Les «Spotlight-søk» på side 109.

Talekontroll

Med Talekontroll (iPod touch tredje generasjon eller nyere) kan du styre avspillingen av musikk
ved hjelp av talekommandoer. Hvis du vil bruke Talekontroll på tredje generasjon iPod touch, må
du ha Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon eller en kompatibel tilbehørsenhet med
mikrofon.

Merk: Talekontroll er ikke tilgjengelig på alle språk.