iPod touch - AirPlay

background image

Du kan streame musikk, bilder og video trådløst til en HD-TV og høyttalere med AirPlay og Apple
TV. Du kan også bruke AirPlay for å streame lyd til en Airport Express- eller AirPort Extreme-
basestasjon. Andre AirPlay-enheter er tilgjengelige fra tredjepartsleverandører. Besøk Apple Store
på Internett for mer informasjon.
Streame innhold til en enhet med AirPlay-støtte: Start videoen, lysbildeserien eller musikken,
trykk på , og velg AirPlay-enheten. Når streaming starter, kan du gå ut av programmet som
spiller av innholdet.

Få rask tilgang til AirPlay-kontroller Når skjermen er på, dobbeltrykker du på Hjem-knappen og blar til

venstre ende av fleroppgavelinjen.

Bytt avspilling tilbake til iPod touch Trykk på

, og velg iPod touch.

31

Kapittel 3

Grunnleggende