iPod touch - Flymodus

background image

Flymodus

I flymodus deaktiveres funksjonene for trådløs tilkobling for å redusere potensielle forstyrrelser for
flyets instrumenter og annet elektronisk utstyr.
Slå på flymodus: Trykk på Innstillinger, og slå Flymodus på.
Når flymodus er på, vises i statuslinjen øverst på skjermen. Ingen Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler
sendes fra iPod touch. Du vil ikke kunne bruke funksjoner og programmer som krever slik
tilkobling.
Hvis det tillates av flyselskapet og gjeldende lovgivning, kan du fortsette å lytte til musikk, se
videoer, lese e-post, bruke kalenderen og andre data du tidligere har mottatt, og generelt bruke
programmer som ikke krever en Internett-forbindelse.
Hvis Wi-Fi er tilgjengelig, og flyselskapet og gjeldende lover og regler tillater det, kan du gå til
Innstillinger > Wi-Fi for å slå det på. På samme måte kan du slå på Bluetooth i Innstillinger >
Generelt > Bluetooth.

Wi-Fi