iPod touch - Kapittel 26:  Innstillinger

background image

Innstillinger

26

Innstillinger gjør det mulig å konfigurere iPod touch, stille inn programalternativer, legge til
kontoer og angi andre valg.