iPod touch - Kontrollere nedlastingsstatus

background image

Kontrollere nedlastingsstatus

På Downloads-skjermen kan du vise status for nedlastinger som pågår eller er planlagt, inkludert
objekter du har forhåndsbestilt.
Se status for objekter som lastes ned: Trykk på Downloads (hvis Downloads ikke vises, trykker du
på Mer først).

Forhåndsbestilte objekter lastes ikke ned automatisk når de blir tilgjengelig. Gå tilbake til
Downloads-skjermen for å starte nedlastingen.

Last ned et forhåndsbestilt objekt

Trykk på prisen, og trykk deretter på

.

Hvis en nedlasting har blitt avbrutt, fortsetter nedlastingen neste gang enheten får tilgang til
Internett. Du kan også fullføre nedlastingen ved å åpne iTunes på datamaskinen. Nedlastingen
fullføres da i iTunes-biblioteket (hvis maskinen er koblet til Internett og du er logget på med
samme Apple-ID).