iPod touch - Kapittel 21:  Klokke

background image

Slett en klokke

Trykk på Rediger, og trykk på

.

Stille inn alarmer