iPod touch - Skrive ut eller sende notater med e-post

background image

Skrive ut eller sende notater med e-post

Hvis du vil sende et notat med e-post, må iPod touch være konfigurert for e-post. Les «Konfigurere
Mail og andre kontoer» på side 15.
Skriv ut et notat eller send det med e-post: Mens du leser notatet, trykker du på .

92

Kapittel 20

Notater

background image

Klokke

21

Om Klokke

Du kan bruke Klokke til å vise hva klokken er hvor som helst i verden, stille inn en alarm, ta tiden
på en hendelse eller stille inn en nedtelling.

Legg til en klokke.

Vis klokker, still inn

en alarm, ta tiden på noe,

eller start en nedtelling.

Slett klokker eller endre rekkefølgen på dem.

Stille inn verdensklokker

Du kan legge til klokker slik at du kan se hva klokken er i andre større byer og tidssoner andre
steder i verden.
Legg til en klokke: Trykk på , og skriv inn navnet på en by. Hvis du ikke finner byen du leter
etter, kan du prøve med en større by i samme tidssone.

Endre rekkefølgen på klokker

Trykk på Rediger, og flytt .