iPod touch - Finne steder

background image

Finne steder

ADVARSEL:

Du finner viktig informasjon om sikker kjøring og navigering i Viktig

produktinformasjon på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.

Vis plasseringen av et firma eller

en person i kontaktlisten.

Angi valg, for eksempel

visning av trafikk eller

satellittvisning.

Mer informasjon

Dobbelttrykk for å zoome

inn, trykk med to fingre for

å zoome ut. Eller knip for

å zoome inn eller ut.

Nåværende plassering

Skriv inn

et søk.

Se hvor

du er.

Få veibeskrivelser

for bil, offentlig

transport eller

fotgjengere.

Finn et sted: Trykk på søkefeltet for å få fram tastaturet. Skriv inn en adresse eller annen
informasjon, og trykk på Søk.
Du kan søke etter informasjon, for eksempel:

Kryss («Storgata og Hausmannsgate»)

Â

Område («Bislett»)

Â

Landemerke («Operaen»)

Â

Postnummer

Â

Bedrift («filmer», «restauranter oslo», «apple inc new york»)

Â

Du kan også trykke

for å finne plasseringen for en kontakt.

86

background image

Se navn eller beskrivelse for et sted Trykk på nålen.

Vis en liste over alle firmaer som
ble funnet

Trykk på , og trykk deretter på Liste.
Trykk på et firma for å vise det på kartet.

Finn ut hvor du er

Trykk på .
Din nåværende posisjon vises med en blå markør. Hvis posisjonen din ikke
kan fastslås nøyaktig, vises en blå sirkel rundt markøren. Jo mindre sirkelen
er, jo større presisjon.

Merk et sted

Hold fingeren på kartet til nålen vises.

Viktig:

Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte programmer avhenger av datatjenester. Disse

datatjenestene kan bli endret, og det er mulig at de ikke er tilgjengelig i alle områder. Dette kan
resultere i at kart, veibeskrivelser eller stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder
upresis eller ufullstendig informasjon. Sammenligne informasjonen som vises på iPod touch-
enheten, med omgivelsene, og følg skilting ved avvik.

Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kart, kan du bli bedt om å slå funksjonen på. Du kan
bruke Kart uten å slå på stedstjenester. Les «Stedstjenester» på side 107.