iPod touch - Dele videoer, kommentarer og vurderinger

background image

Dele videoer, kommentarer og vurderinger

Vis kontrollene for deling, kommentering og vurdering: Trykk på ved siden av videoen.

Send en kobling til en video via
e-post

Trykk på

ved siden av en video, og trykk på Del video. Hvis du ser på

videoen, trykker du på

.

Vurder eller kommenter en video

På Mer info-skjermen trykker du på «Vurder, kommenter eller flagg» og
velger «Vurder eller kommenter».

Send en video til YouTube

Åpne Bilder-programmet, marker videoen, og trykk deretter på

.