iPod touch - Importere kalenderhendelser fra Mail

background image

Importere kalenderhendelser fra Mail

Du kan legge til hendelser i en kalender ved å importere en kalenderfil fra en e-postmelding. Du
kan importere alle standard .ics-kalenderfiler.
Importer hendelser fra en kalenderfil: Gå til e-postmeldingen i Mail, og trykk på kalenderfilen.