iPod touch - Leseliste

background image

Leseliste

Leseliste hjelper deg med å samle koblinger til nettsider slik at du kan lese dem senere.
Legg en kobling til gjeldende side i leselisten: Trykk på , og trykk deretter på «Legg til i
leselisten».
Legg til en kobling i leselisten: Hold fingeren på koblingen, og velg deretter «Legg til i
leselisten».

Vis leselisten

Trykk på

, og trykk deretter på Leseliste.

Bruk iCloud til å holde leselisten
oppdatert på iOS-enhetene dine og
datamaskinen

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Bokmerker. Les «iCloud» på
side 16.

Leser