iPod touch - Koblinger

background image

Koblinger

Følg en kobling på en nettside: Trykk på koblingen.

Vise måladressen for en kobling

Hold fingeren på koblingen.

Gjenkjente data – for eksempel e-postadresser – kan også vises som koblinger på nettsider.
Hold på en kobling for å se de tilgjengelig alternativene. Les «Bruke koblinger og gjenkjenne
informasjon» på side 65.