iPod touch - Søk etter påminnelser

background image

Søk etter påminnelser

Du kan raskt finne ventende eller fullførte påminnelser. Det søkes etter navn på påminnelser.
Søk i påminnelser i datovisning: Trykk på , og trykk deretter på Søk etter påminnelser og angi
søketekst.
Søk i påminnelser i listevisning: Trykk på , og trykk deretter på Søk etter påminnelser og angi
søketekst.

Du kan også søke etter påminnelser fra Hjem-skjermen. Les «Spotlight-søk» på side 109.

71

Kapittel 12

Påminnelser