iPod touch - Skrive ut meldinger og vedlegg

background image

Skrive ut meldinger og vedlegg

Du kan skrive ut e-postmeldinger og vedlegg som kan vises med hurtigvisningsfunksjonen.
Skriv ut en e-postmelding: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

65

Kapittel 11

Mail

background image

Skriv ut et tekstbundet bilde

Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på «Arkiver bilde». Åpne
deretter Bilder, og skriv ut bildet fra Kamerarull-albumet.

Skriv ut et vedlegg

Trykk på vedlegget for å vise det i hurtigvisningsfunksjonen, trykk på

,

og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 27.