iPod touch - Symboler som viser status

background image

Symboler som viser status

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen gir deg informasjon om iPod touch:

Symbol

Hva det betyr

Wi-Fi*

Viser at iPod touch er koblet til Internett via et Wi-Fi-
nettverk. Jo flere streker, jo bedre forbindelse. Les «Wi-
Fi» på side 105.

Nettverksaktivitet

Viser nettverksaktivitet. Det er mulig at enkelte
programmer fra tredjepartsleverandører bruker dette
symbolet for å vise en aktiv prosess.

Synkroniserer

Viser at iPod touch synkroniseres med iTunes.

Flymodus

Viser at flymodus er på – du kan ikke få tilgang til
Internett eller bruke Bluetooth®-enheter. Funksjoner som
ikke er avhengige av trådløse tilkoblinger, er tilgjengelige.
Les «Flymodus» på side 105.

VPN

Viser at enheten er koblet til et nettverk ved hjelp av VPN.
Les «Nettverk» på side 109.

Lås

Viser at iPod touch er låst. Les «På/av-knapp» på side 10.

11

Kapittel 1

iPod touch-oversikt

background image

Symbol

Hva det betyr

Spill

Viser at en sang, lydbok eller podcast spilles av. Les «Spille
sanger og annen lyd» på side 37.

Visningslås

Viser at iPod touch-skjermen er låst i stående visning. Les
«Visning i stående eller liggende format» på side 22.

Alarm

Viser at en alarm er stilt inn. Les «Stille inn alarmer» på
side 93.

Stedstjenester

Viser at et program bruker Stedstjenester. Les
«Stedstjenester» på side 107.

Bluetooth*

Blått eller hvitt symbol: Bluetooth er på og sammenkoblet
med en enhet, for eksempel et headsett. Grått symbol:
Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, men
enheten er utenfor rekkevidde eller slått av. Intet symbol:
Bluetooth er slått av eller ikke sammenkoblet. Les
«Bluetooth-enheter» på side 32.

Bluetooth-batteri

Viser batterinivået til en sammenkoblet Bluetooth-enhet.

Batteri

Viser batterinivået eller ladestatus. Les «Lade batteriet» på
side 33.

*Bruk av enkelte tilleggsutstyrsenheter sammen med iPod touch kan påvirke ytelsen til den
trådløse tilkoblingen.

12

Kapittel 1

iPod touch-oversikt