iPod touch - Knapper

background image

Knapper

På/av-knapp

Når du ikke bruker iPod touch aktivt, kan du låse den for å slå av skjermen og spare batteri. Når
iPod touch er låst, skjer ingenting når du berører skjermen. Du kan fremdeles høre på musikk og
justere volumet ved hjelp av knappene på siden av iPod touch.
Lås iPod touch: Trykk på på/av-knappen.

På/av-knapp

Lås opp iPod touch

Trykk på på/av-knappen eller Hjem-knappen . Flytt deretter på
skyveknappen.

Åpne Kamera når iPod touch er låst Trykk på på/av-knappen eller Hjem-knappen . Flytt deretter opp.

Bruk lydkontrollene når iPod touch
er låst

Dobbeltklikk på Hjem-knappen .

Slå av iPod touch

Hold på/av-knappen nede til den røde skyveknappen vises. Flytt deretter
på skyveknappen.

Slå på iPod touch

Hold på/av-knappen nede til Apple-logoen vises.

iPod touch låses automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av et par minutter. Du kan endre
tidsinnstillingen for autolås i Innstillinger > Generelt > Autolås. Hvis du vil at et passord skal kreves
for å låse opp iPod touch, går du til Innstillinger > Generelt > Kodelås.

Hjem-knappen

Med Hjem-knappen går du til Hjem-skjermen uansett hva du holder på med. Den brukes også
til andre snarveier. Trykk på et program på Hjem-skjermen for å åpne det. Les «Åpne og bytte
mellom programmer» på side 19.
Gå til Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen .

10

Kapittel 1

iPod touch-oversikt

background image

Vis sist brukte programmer
(iPod touch tredje generasjon eller
nyere)

Når iPod touch er ulåst, dobbelttrykker du på Hjem-knappen .

Se avspillingskontrollene når
iPod touch er låst

Trykk på Hjem-knappen . Les «Spille sanger og annen lyd» på side 37.

Se avspillingskontrollene når et
program er i bruk

Dobbelttrykk på Hjem-knappen , og bla helt til venstre i
fleroppgavelinjen som vises nederst på skjermen.

Volumknapper

Når du hører på musikk, ser på filmer eller bruker annet medieinnhold, kan du bruke knappene på
siden av iPod touch til å justere lydstyrken. I andre tilfeller styrer knappene volumet for varsler og
andre lydeffekter.

ADVARSEL:

Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader i Viktig

produktinformasjon på www.apple.com/no/support/manuals/ipodtouch.

Volum
opp

Volum
ned

Hvis du angi en volumbegrensning for musikk og videoer, går du til Innstillinger > Musikk.

Du kan også bruke volum opp-knappen til å ta et bilde eller spille inn video. Les «Ta bilder og
videoer» på side 53.