iPod touch - Foto’s, video’s en andere bestanden versturen

background image

Foto's, video's en andere bestanden versturen

U kunt foto's, video's, locaties, contactgegevens en gesproken memo's doorsturen.
Een foto of video versturen: Tik op .

Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Zo nodig kunt u met de iPod touch
foto- en videobijlagen comprimeren.

Een locatie versturen

Tik in Kaarten op

voor een locatie, tik vervolgens op 'Deel locatie' (onder

in het scherm) en tot slot op 'Bericht'.

Gegevens van contactpersonen
versturen

Selecteer een contactpersoon in Contacten, tik op 'Deel contact' (onder in
het scherm) en tik vervolgens op 'Bericht'.

Een gesproken bericht versturen

Tik in Dictafoon achtereenvolgens op , het gesproken bericht, de knop
'Deel' en vervolgens op 'Bericht'.

Een ontvangen foto of video
bewaren in uw Filmrol-album

Tik op de foto of video en tik vervolgens op

.

Een foto of video kopiëren

Houd uw vinger op de bijlage en tik op 'Kopieer'.

Ontvangen gegevens van
contactpersonen bewaren

Tik op het ballonnetje van de contactpersoon en tik vervolgens op 'Maak
nieuw contact' of 'Zet in bestaand contact'.

50

Hoofdstuk 6

Berichten