iPod touch - Video’s afspelen

background image

Video's afspelen

Een video afspelen: Tik op de video.

Tik op de

video om de

regelaars te

tonen of te

verbergen.

Met Apple

TV kunt u de

video op uw

televisie

bekijken.

Sleep deze schuifknop om vooruit

of terug te spoelen.

Tik hierop om

een hoofdstuk

te selecteren.

Sleep deze schuifknop

om het volume aan te

passen.

Cars 2 is via iTunes verkrijgbaar. Cars 2 © Disney/Pixar.

De regelaars tonen of verbergen

Tik op het scherm terwijl de video wordt afgespeeld.

Het volume aanpassen

Sleep de schuifknop voor het volume of gebruik de volumeknoppen van de
iPod touch.

Een video groter of kleiner maken
om schermvullend of passend op
het scherm weer te geven

Tik op

of op

. U kunt ook tweemaal op de video tikken.

De video pauzeren of verdergaan
met afspelen

Tik op of op .

Opnieuw afspelen vanaf het begin

Als de video hoofdstukken bevat, sleept u de afspeelknop over de
navigatiebalk helemaal naar links. Als de video geen hoofdstukken bevat,
tikt u op . Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld,
wordt de vorige video in uw bibliotheek geopend.

Naar een bepaald hoofdstuk gaan

Tik op en selecteer een hoofdstuk. (Niet altijd beschikbaar.)

Naar het volgende hoofdstuk gaan Tik op . (Niet altijd beschikbaar.)

45

background image

Naar het vorige hoofdstuk gaan

Tik op . Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld,
wordt de vorige video in uw bibliotheek geopend. (Niet altijd beschikbaar.)

Terugspoelen of vooruitspoelen

Houd of ingedrukt.

Het afspelen van een video
stoppen

Tik op 'Gereed'.

Een andere taal selecteren (indien
beschikbaar)

Tik op en selecteer de gewenste taal in de lijst 'Audio'.

Ondertiteling tonen of verbergen
(indien beschikbaar)

Tik op en selecteer de gewenste taal in de lijst 'Ondertiteling' of
selecteer 'Uit'.

Bijschriften voor geluid tonen of
verbergen (indien beschikbaar)

Tik op 'Instellingen' > 'Video'.