iPod touch - De iPod touch opnieuw opstarten of instellen

background image

De iPod touch opnieuw opstarten of instellen

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de
iPod touch opnieuw op te starten, een app geforceerd te stoppen of de iPod touch opnieuw in te
stellen.
De iPod touch opnieuw opstarten: Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u de rode schuifknop
ziet. Sleep deze schuifknop om de iPod touch uit te zetten. U kunt de iPod touch weer aanzetten
door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het Apple logo verschijnt.

Als u de iPod touch niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u de
iPod touch mogelijk opnieuw instellen. Stel de iPod touch alleen opnieuw in als het probleem zich
nog steeds voordoet nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt ingeschakeld.
Een app geforceerd stoppen: Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt totdat u een
rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop ( ) ingedrukt totdat de app wordt gestopt.
U kunt een app ook geforceerd stoppen door deze te verwijderen uit de lijst met recente apps.
Zie “Apps openen en tussen apps schakelen” op pagina 19.
De iPod touch opnieuw instellen: Houd zowel de aan/uit-knop als de thuisknop ( ) minimaal
tien seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

Zie Bijlage B, “Ondersteuning en meer informatie,” op pagina 152 voor meer tips voor het oplossen
van problemen.

37

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken