iPod touch - Zoeken naar apps

background image

Zoeken naar apps

Zie andere hoofdstukken voor informatie over instellingen voor apps. Meer informatie over de
instellingen voor Safari vindt u bijvoorbeeld in Hoofdstuk 13, “Safari,” op pagina 74.

119

Hoofdstuk 26

Instellingen

background image

Contacten

27