iPod touch - Een wekker instellen

background image

U kunt meerdere wekkers instellen. U kunt voor elke wekker instellen op welke dagen de wekker
afgaat of instellen dat de wekker maar eenmaal afgaat.
Een wekker instellen: Tik op 'Wekker' en tik vervolgens op .

97

background image

De instellingen voor een wekker
wijzigen

Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op

.

Een wekker verwijderen

Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op

.

Als er minimaal één wekker is ingesteld en ingeschakeld, verschijnt in de statusbalk boven in
het scherm van de iPod touch. Als voor een wekker is ingesteld dat deze maar eenmaal afgaat,
wordt de wekker automatisch uitgeschakeld nadat hij is afgegaan. U kunt de wekker desgewenst
opnieuw inschakelen.